Polar Kajakk - kajakk og padling
Betingelser for deltakelse på aktivitet hos Polar Kajakk

Betingelser for deltakelse på aktivitet hos Polar Kajakk

Generelle kursbetingelser
Deltakere under 18 år må ha foreldres samtykke.
Kurset passer for deg som er i normalt god fysisk form. Du må være svømmedyktig og trygg i vannet. På grunn av begrensinger i utstyr er maks kroppsvekt ca 120kg, maks høyde ca 198cm. Dersom det er spesielle forhold knyttet til dette, må du ta kontakt med kursleder i forkant, for spesiell tilrettelegging.

Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling/manglende oppmøte refunderes ikke kursavgiften (sjekk eventuelt om du har egen avbestillingsforsikring).

Polar Kajakk kan avlyse kurs på grunn av vanskelige vær- og vannforhold, få påmeldte, mangel på tur-/kursleder eller force majeure mv. Ved avlysning informeres deltakerne så tidlig som mulig. Innbetalt kursavgift blir refundert, eller deltaker kan være med på tilsvarende aktivitet ved en senere anledning.

All vannsport har risikomomenter. Det kreves alltid at hver deltaker utviser en ansvarlig holdning og er årvåken og innretter seg etter kursleders instruksjoner. Polar Kajakk gjennomfører sin aktivitet i henhold til grundig risikoanalyse og prosedyrer, slik at risiko holdes lav.

Betaling av kursavgift gjøres via tilsendt faktura / VIPPS og innen kursstart.

Utstyr
Inkludert i kurspris er kajakk, åre, spruttrekk, flytevest og tørrdrakt for bruk på kurset. Om du vil bruke egen kajakk og/eller tørrdrakt, gis det fratrekk i kursavgift. Ellers plikter du å ta med annet utstyr som beskrevet i informasjon utsendt i forbindelse med påmelding til kurs, som f.eks klær, pakkeposer, mat, drikke, medisiner, padlehjelm etc etc. Du besørger selv for reise og transport til og fra kurssted, eventuell overnatting.

Medisinske forhold, smittevern, smittsomme sykdommer.
Enkelte medisinske / sykdomstilstander kan medføre ekstra risiko ved havpadling. Eksempler er diabetes, hjertesykdom, epilepsi eller andre forhold som kan påvirke bevissthet, balanse eller annen evne til trygg padling. I slike tilfeller bør du informere kursholder på forhånd, slik at tiltak og hjelp kan forberedes og iverksettes ved behov.

Ikke delta om du på kurstidspunktet har smittsom sykdom.
Har du egen Antibac ta gjerne med dette for egen bruk.
Kurs vil forvørig tilpasses de til enhver tid gjeldende smittvernsregler.

Personvern
Registrert kontaktinformasjon fra påmeldinger vil kun være tilgjengelig for Polar Kajakk / kursholder og vil kun bli benyttet til:
1) Oppfølging og informasjon i forbindelse med planlegging og gjennomføring av kurset. 2) Utsendelse av informasjon om nye kurs og/eller aktiviteter.

Uhell og forsikring
Deltakelse på kurset skjer på deltakers eget ansvar. Polar Kajakk har en nøye utarbeidet HMS-plan med mål om å redusere risiko og uhell så langt som praktisk mulig. Det vil likevel alltid finnes risiko tilknyttet vannsport som kajakk.
Arrangør påtar seg ikke ansvar for økonomiske og andre følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe, med mindre det kan påvises grov uaktsomhet fra arrangørens side.

Deltakere anbefales å ha gyldig reise-/ulykkesforsikring eller tilsvarende.

Spørsmål?
Om du har spørsmål tilknyttet punktene over, eller andre ting, ta gjerne kontakt med kursleder(e), f.eks via epost morten (at) polarkajakk.no