Polar Kajakk - kajakk og padling
Kurs

Kurs

Den viktigste komponenten i å drive med havpadling, som i alle aktiviteter, er trygghet. Trygghet er essensielt for glede, mestring og utvikling på alle områder. Så også i kajakk. Trygghet er nært koblet til sikkerhet og visshet om at det foreligger ingenting truende. Trygghet kan også settes i sammenheng med kunnskap om hva som er sikkert og hva som kan være truende. Derfor er god opplæring og kunnskap som viktige faktorer for trygge opplevelser.

Denne kunnskapen kan du få fra et godt kurs. Noe kan du lære ved å padle sammen med andre, spørre dem og prøve selv. Men gjennom et godt kurs vil du kunne få en kjempefin opplevelse, masse ny erfaring og rike muligheter for nettopp mestring og utvikling, alt i løpet av ganske kort tid!

Polar Kajakk har både pedagogisk utdannelse, mange års undervisningserfaring, og et padlehjerte som er opptatt av den gode formidlingen og aktiv deltakelse i opplæringen.

Hoveddelen av kursene er fra Norges Padleforbunds kurs i havpadling, og er på internasjonalt og vel ansett nivå:

Introkurs hav:
Formiddags- eller ettermiddagskurs som gir en kort og hyggelig introduksjon til padling. Du får prøvd og øvd på kajakk, noen enkle og grunnleggende padleteknikker og hvordan håndtere deg selv hvis/når du velter med kajakken.
Les mer her

Grunnkurs, hav
Dette er nok det meste populære kurset for de som vil ha en god innføring i padling. Her får du en grundig gjennomgang av grunnleggende padleteknikker, redningsteknikker og planlegging av trygge turer.
Les mer her

Teknikkurs, hav
Dette er en videreføring av grunnkurset og det fokuseres på utvikling og læring av flere nyttige teknikker for manøvrering av kajakken. Samtidig vil man forsøke å gjøre deler av padlingen og treningen i noe mer bølger enn grunnkurset.
Les mer her

Aktivitetslederkurs, hav
Å bli aktivitetsleder er både spennende, lærerikt og litt krevende. Kurset kan sies å være første trinnet i Norges Padleforbundet kajakklærer- og turlederkurs.
Som aktivitetsleder kan du få ansvar for opplæring av nye padlere, eller å lede grupper av padlere trygt på turer i rolige forhold og farvann. Det fokuseres på ledelse, organisering og pedagogikk.
Les mer her

Andre kurs:

Effektiv, økonomisk og god foroverpadleteknikk
Det er svært lett å få en kajakk til å bevege seg forover, og de fleste velger en enkel teknikk som umiddelbart får kajakken i gang. Og forholder seg til dette i ettertid. Denne enkle teknikken kalles «sykling» av noen, og har dessverre noen begrensinger. Det blir ofte slitsomt å padle lengre turer, vanskelig å få til større fart, og det har gjerne også en negativ påvirkning på manøvrering av kajakken.
Derfor er det lurt å investere tid å lære og øve på bedre teknikk. Belønningen er at du blir mindre sliten, reduserer belastninger, kan dra på turer og til turmål litt lengre unna, og ikke minst du får bedre muligheter til å klare deg i motvind og motstrøm som det så ofte kan være.
Alle som prøver og gjør litt innsats forteller det samme: Padlingen føles lettere med bedre teknikk.

Rullekurs
Den berømte og kanskje beryktede?? rulla, som så mange ønsker å få til!
Å kunne rulle betraktes oftest som kjekt å kunne, men kan i noen grad også sees på som en redningsteknikk. Men rulla krever mye trening for at den skal bli like sikker som f.eks åreposeredning – eller å bare svømme i land hvis du er nært land i rolige forhold.
Når det er sagt så er det å rulle faktisk morsomt! Det finnes ikke raskere måte å komme seg opp etter en velt. Og det er så mange ulike varianter.
Et rullekurs kan ta for seg de grunnleggende elementer og bevegelser for en enkel standardrulle.
Når du får til standardrulla kan neste trinn være å øve på en eller flere av de mange andre rullevariantene, som enten er bare for artighet, eller er en del av standardprogrammet i rullemesterskaper.